შპს ,,ორბი777’’
დირექტორი: სულხან გველესიანი
საიდენტიფიკაციოკოდი: 404908409
მისამართი: 0171 საქართველო, თბილისი, კოსტავას 75, მე-7 სად, ბინა #1,
ტელ.,ფაქსი:(+995 32) 236-53-77
ელ. ფოსტა:orbi777@yahoo.com